Innkalling til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 2024

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 3. Mar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.Årsmøtet avholdes onsdag 3. april 2024, kl 19 -20.  Registrering av fremmøtte fra kl 18:45.

Sted blir avklart senere 

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Behandle klubbens årsmeldinger for 2023.
  1. Årsmelding fra Styret.
  2. Årsmelding fra Sportskomiteen.
  3. Årsmelding fra Anleggskomiteen.
 5. Behandle klubbens regnskap m/noter og kontrollutvalgets beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette avgifter.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2024.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg.
  1. Styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg
  3. Representanter til Ting og møter
  4. Valgkomite

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mars 2024 på mail til styret@lkrk.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir publisert senest 27. mars 2024 på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lov på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no


Med vennlig hilsen 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.