Organisert trening: 

https://azure.content.bloc.net/froala/200000195/1308/2022/1/12/skjermbilde-lkrk.png?autorotate=true&width=1024&quality=90

Informasjon om faste treningstider finner du i kalender på LKRK.no.

 • Trener har ansvar for å skrive inn navn på rytter og hest i registreringsskjemaet på LKRK.no. Alle skal skrives inn i registreringsskjemaet.
 • Under åpen hall er kun én til én undervisning tillatt, med unntak av undervisning av barn når disse er inntil 3 ryttere i gruppe eller ved westerntreningen på søndager. 
 • All undervisning under åpen hall skal skje fra vantet.
 • Det skal brukes tilgjengelige headset om det er flere enn én trener som underviser samtidig.
 • Blir treningen avlyst eller mindre timer brukes skal dette opplyses til andre brukere av anlegget snarest. 
 • Reserverte tider bør som hovedregel overholdes. Vis forståelse for at forsinkelser kan oppstå ved organiserte treninger, ting kan skje i en hektisk hverdag og med dyr.
 • Alle LKRK`s medlemmer kan delta på disse treningene. Det opprettes ventelister om timene er fulle. Kontakt respektive trenere.
 • Ønsker man å arrangere stevnetrening, klinikk o.l. skal dette søkes om tidligst mulig til styret. Mail sendes til styret@lkrk.no .
 • Tiden som er satt av til frihopping skal ikke brukes til organisert sprangtrening. 
 • Trener som ønsker å undervise på LKRK`s anlegg, må henvende seg til styret i forkant, slik at styret har oversikt over hvem som underviser og når det undervises. Mail sendes til styret@lkrk.no
 • Alle som underviser barn (person under 18 år) på LKRKs anlegg, må fremskaffe politiattest.

 

Ved brudd på overnevnte regler vil styret vurdere utvisning fra anlegget.