Ny betalingsløsning for anleggsleie fra 1. juli 2024

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 27. Mai 2024All løpende, automatisk fakturering av gyldige anleggsavtaler er nå stoppet. Fra og 1. juli 2024 endres betalingsrutiner for anleggsleie. Ny løsning blir gjennom en nyopprettet nettbutikk der man forhåndsbetaler anleggskort iht vedtatte priser. Anleggskortet betales i nettbutikken med Vipps eller kreditt-/debetkort. Etter betalt anleggsleie får man via app en aktiv «nøkkel» til elektronisk dørlås som fungerer kun i den perioden man har betalt for. Når perioden (dagpass, måned, kvartal etc) er over, må man selv sørge for å kjøpe ny tilgang og aktivere nøkkel.

Det blir ikke skille mellom utebanen og innebanen – gyldig nøkkel vil være adgang til begge banene, men foreløpig blir det kun adgangskontroll på dør inn til hallen. For utebanen vil det fortsatt være basert på tillit at ekvipasjen har betalt anleggskort. Det vil imidlertid være enklere å kontrollere ved fremvisning av nøkkel ved en evt kontroll.

I perioden frem til systemet er satt i drift, vil det kun være mulig å betale dropinn anleggsleie via Vipps til #95513. Da anlegget fortsatt har utestående arbeider, vil det ikke være kontroller på betalt baneleie frem til 1. Juli. Vi håper imidlertid alle brukere av anlegget støtter klubbens økonomi også i denne perioden.
Innkalling til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 2024

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 3. Mar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.Årsmøtet avholdes onsdag 3. april 2024, kl 19 -20.  Registrering av fremmøtte fra kl 18:45.

Sted blir avklart senere 

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Behandle klubbens årsmeldinger for 2023.
  1. Årsmelding fra Styret.
  2. Årsmelding fra Sportskomiteen.
  3. Årsmelding fra Anleggskomiteen.
 5. Behandle klubbens regnskap m/noter og kontrollutvalgets beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette avgifter.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2024.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg.
  1. Styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg
  3. Representanter til Ting og møter
  4. Valgkomite

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mars 2024 på mail til styret@lkrk.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir publisert senest 27. mars 2024 på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lov på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no


Med vennlig hilsen 

Styret
Klubbanlegget stenges på grunn av coronasmitten

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 12. Mar 2020


På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.  

LKRK har blitt pålagt av NIF om å stenge klubbanlegget for all aktivitet frem til og med 26. mars i tråd med påleggene fra smittevernmyndighetene. Vi har fått dette bekreftet fra Rytterforbundet.

Ridehallen stenges fra kl 1800 torsdag 12. mars og frem til og med 26. mars. Ingen skal benytte anlegget mens det er stengt. Vi oppfordrer medlemmene til å respektere stengningen siden dette er en del av den nasjonale dugnaden mot videre spredning av coronaviruset.

Du finner mer informasjon her: Pålegg om stenging av idrettsanlegg fra NIF

Ved ny informasjon fra NIF eller smittevernmyndighetene vil vi oppdatere medlemmene.

Styret LKRK
Dugnad 6. og 8. juni

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 23. Mai 2019

DUGNAD

FØR BLOMSTERSTEVNE 

6. og 8. juni

Torsdag 6. og lørdag 8. juni inviterer Lommedalen Kjøre- og Rideklubb deg til å være med på dugnad i klubben. 

Vi skal klargjøre anlegget før blomsterstevnet 9-10. juni. Dressurrailen skal ut og hindermateriellet skal ses over og vaskes, samt litt generell rydding og fiksing. 

Alle kan delta. Vi skaffer jobb til de sterke men også til de som ikke kan ta i så hardt. 

Ta med deg hele familien. Ta med naboen!  Vi skaffer jobb til alle!

Vi starter kl 1700 og holder på frem til kl 1900 på torsdag og 1500-1700 på lørdag. Hvis været er bra griller vi ute på lørdag. Ta med noe passende å drikke. 

Stikk innom da vel og ta i et tak og hils på alle de andre hyggelige klubbmedlemmene våre!
Betaling av anleggsleie

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 19. Mai 2019

Anleggsleie 2019

Ny ordning for anleggsleie ble vedtatt på Årsmøtet 28.02.2019.

Penger må til for å få hjulene til å gå rundt i klubben. Alle som bruker anlegget må være medlem av LKRK og betale en variant av anleggsleie som definert under Anleggsleie. Unntak gjelder de som kun betaler drop-in. For å betale anleggsleie må du etablere en Anleggsavtale.

For å etablere Anleggsavtale må du fylle ut og sende inn skjemaet du finner her: Inngåelse av Anleggsavtale

Dersom du allerede har betalt Anleggsleie for en periode etter gammel ordning må du oppgi hvor lenge du har betalt for, så vi kan synkronisere dette med Anleggsavtalen. Dette gjør du i skjemaet over.

BETALINGSKRAV SENDES  UT FRA KLUBBEN PÅ MinIdrett. Ikke send penger uten at du har fått beskjed om det. Betaling skjer i MinIdrett. Klubben aksepterer ikke direkte innbetalinger til bank for anleggsleie.

NB! Klubben forskuddsfakturerer i sin helhet beløpet for den perioden du velger. Det er ikke et alternativ med månedlig autogiro ved f.eks. helårskort. Poenget med at helårskortet er billigere enn øvrige alternativer er fordi det blir mindre jobb for klubben.

Styret anser at vi nå har informert tilstrekkelig om dette i flere kanaler: klubbens hjemmesider, Facebookgruppen, direkte e-post til alle medlemmer, samt oppslag på klubbområdet. De som eventuelt ikke har opprettet Anleggsavtale oppfordres til å gjøre dette snarest.

Mvh
Styret