Hesten i sport - nyttig informasjon 

Vi har en ganske unik sport der vi ikke bare har vår idrettspartner i den fantastiske hesten, men vi har en sport der alle deltar på like premisser, om man er barn, ungdom, voksen eller eldre, uansett kjønn. Vi har en sport der det er rom for alle. Men for at vi skal få utøve vår sport trengs det noen ganger at noen arrangerer konkurranser, eller stevner som vi kaller det i hestesporten. 

I motsetning til store nasjonale og internasjonale stevner som ofte driftes av firma eller organisasjoner med lønnet personell, foregår de aller fleste lokale, regionale og nasjonale stevnene i regi av rideklubber driftet av helt vanlige, frivillige personer som bruker av sin fritid til å legge til rette for, organisere, gjennomføre og drive etterarbeid med stevner. På denne måten kan klubben arrangere konkurranser eller andre sportslige arrangementer. Her vil utøverne kunne oppnå nye mål og høyder, mestringsfølelse, gleder og triumfer, og av og til kanskje litt skuffelse eller sorg om dagen ikke gikk helt slik man hadde håpet på.

Informasjon om deltakelse i stevner

Hest:

 • Hesten må ha pass med gyldige vaksinasjoner ført inn i passet. Regler for vaksinasjon er nedtegnet i konkurransereglementet KR1, men du finner en sammenfatning her: Vaksinasjon (rytter.no).
 • Norges Rytterforbund har samlet masse nyttig informasjon om hvilke regler som gjelder for at hesten skal få delta i konkurranse. Du finner dette her: Hesten (rytter.no) 
 • Når det gjelder hesteregistrering må dette bestilles og betales av registrert eier av hesten. Dette gjøres på www.nryfstevne.no  

Rytter:

 • Norges Rytterforbund har samlet masse nyttig informasjon om regler for rytter/kusk/utøver som du finner her: Rytter
 • Innmelding i rideklubb, påmelding og gjennomføring av kurs, samt betaling av rytterlisens gjøres på www.minidrett.no 
 • Rytter som skal delta i stevne må ha egen profil i MinIdrett. 
 • Dersom du ikke har hatt rytterlisens tidligere, eller trenger å bestille lisens fordi du ikke har hatt lisens de siste årene, må dette gjøres ved å sende epost til styret@lkrk.no for å bestille lisens. OBS! Husk å sende med dokumentasjon på gjennomført og godkjent Grønt kort kurs. 
 • Når klubben har opprettet lisens for deg, betales denne i www.minidrett.no. 
 • OBS! Husk å bestille og betale lisens i god tid før du skal melde deg på stevne. På grunn av synkroniseringer i idrettens IT-systemer tar det ofte 2-5 dager fra du har betalt lisensen i www.minidrett.no eller i nettbanken til lisensen er synlig godkjent i din profil i www.nryfstevne.no

Gjennomføring av stevner og arrangementer - hva må gjøres og hvilke oppgaver kan jeg utføre?


Under har vi listet opp en del oppgaver som utføres i forbindelse med for eksempel dressur- og sprangstevner. Mange av disse oppgavene vil også være aktuelle for andre disipliner innen hestesporten. 

Det er viktig å presisere at for å utføre de aller fleste av disse oppgavene, så kreves det lite eller ingen «hestekunnskap». De aller fleste oppgaver kan derfor fylles av både mor og far, besteforeldre, øvrig familie, eller utøver selv. Flere av oppgavene kan også barn og ungdom hjelpe til med. 

Felles for alle oppgaver er at nøkkelpersoner i klubben selvfølgelig gir opplæring ved behov. Her er ingen oppgave særlig vanskelig og det vil alltid være til stede erfarne personer.  

Før stevnet:

Utøvende rolle

Oppgaver

Arrangørklubb/ sportskomite

 • Planlegge stevnedatoer og sende disse til rytterkretsen høsten før stevneåret for godkjenning og tildeling av stevnedatoer
 • Senest 1 måned før planlagt stevnedato, skal stevneinvitasjonen legges til godkjenning i www.nryfstevne.no – det skal planlegges hvilke klasser som skal gjennomføres, priser, generelle bestemmelser og øvrig innhold i stevneinvitasjonen
 • Skaffe/booke inn teknisk personell som dommere, banebygger og steward
 • I forbindelse med stevneinvitasjon skal formelle dokumenter sendes til Mattilsynet om «dyreansamling» og det skal utarbeides smittevernplan og beredskapsplan til bruk under stevnet
 • Skaffe premier og sløyfer
 • Organisere dugnader for forberedelser til stevnet
 • Sørge for innkjøp av varer til kiosk og eventuelt rekvisita til sekretariat eller kjøkkenutstyr
 • Sørge for mannskapslister slik at alle oppgaver som skal utføres gjennom stevnet er dekket

Sekretariatsansvarlig/ stevneleder

 • Når påmeldingsfrist er ute; gå igjennom påmeldinger og eventuelle mail og sørge for at startlister, ryttermelding, og øvrig informasjon publiseres på nett

Under stevnet (dette er oppgaver som skal fylles i «mannskapslisten»): 

Utøvende rolle

Oppgaver

Stevneleder

Har hovedansvar for arrangementet og er kontaktperson i klubben for arrangementet

Sekretariat

 • Være stevnets «arrangementskontor» på stevnedagen, der utøvere og ansvarlige personer henvender seg
 • Håndtere etterpåmeldinger og strykninger underveis i stevnet
 • Skrive ut og klargjøre startlister og dommerprotokoller
 • Registrere resultater (dressur) og kontrollere resultater
 • Sørge for at premier er klare til premieutdeling dersom man ikke har en premieansvarlig

Premieansvarlig

 • Sørge for klargjøring av sløyfer til premieutdeling
 • Sørge for klargjøring av premier til premieutdeling
 • Bistå dommer ved premieutdeling (holde sløyfer/premier for dommer - trenger ikke være samme person som klargjør sløyfer og premier og kan veldig gjerne være barn og unge som ønsker å hjelpe dommer med å dele ut premier)

Skriver

For dressur:

 • Oppmøte senest 10 minutter før første start i klassen man skal skrive i
 • Sørge for å hente dommerprotokoller i sekretariatet og bringe disse til dommerboden
 • Skrive det som dommer sier av karakterer og kommentarer i dommerprotokollen for hånd (opplæring gis ved behov)

For sprang:

 • Oppmøte i dommerbod for sprang senest 10 minutter før klassen starter
 • Skrive i dommerprotokollen (opplæring gis ved behov), notere ned alle feil og anvendt tid pr ekvipasje

Tidtaker

For sprang:

 • Oppmøte i dommerboden senest 10 minutter før start i klassen
 • Operere tidtakersystemet i dommerboden, alternativt manuelle stoppeklokker
 • Opplyse høyt til dommer og skriver tid anvendt etter endt ritt, slik at dette dokumenteres i dommerprotokoll og registreres i stevnesystem på PC
 • Rollen kan slås sammen med puncher

«Puncher»

For sprang:

 • Oppmøte i dommerboden senest 10 minutter før start i klassen
 • Registrere resultat etter hver ekvipasje inn i resultatlisten i stevnesystemet på PC (opplæring gis ved behov)

Speaker

«Prate i mikrofonen/på høyttaleranlegget»:

 • Opplyse om viktige beskjeder over høyttaleranlegget
 • Angi hvem som skal inn på banen, hvem som skal holde seg klar, resultater etter hvert som disse kommer inn (opplæring gis ved behov)

Portåpner

 • Slippe ekvipasjene inn/ut av stevnebanen
 • Kan slås sammen med «innpisker»
 • Kan slås sammen med «protokollbærer» i dressur

Innpisker

 • Sørge for at rett ekvipasje kommer til porten og sin start i rett tid - samhandle med oppvarming og portåpner
 • Kan slås sammen med «portåpner»

Protokollbærer

 • Hente protokoll i dommerboden i dressur når ekvipasjen er ferdig og levere denne videre til sekretariatet (kan slås sammen med «portåpner»)

Banemannskap

 • Bistå banebygger mellom klassene for endringer av banen/bygge opp til neste klasse
 • Være på banen under klassen og sette opp igjen/rette på hinder som rives eller forskyves underveis i rittet
 • Rake underlag ved store groper eller større ujevnheter foran/etter hinder
 • Eventuelt stå ved start og mål med flagg for å markere passering av start/mållinje

Kiosk

 • Første økt i kiosken starter minimum 15 minutter før stevnestart, gjerne 30 minutter før
 • Sørge for at det til enhver tid er kaffe, vafler, brus osv å få kjøpt i kiosken så lenge stevnet pågår.
 • Sørge for en ren og hygienisk håndtering av mat og drikke
 • Salg av mat og drikke
 • Sørge for at kioskområdet er ryddig, rent og innbydende
 • Siste vakt i kiosken rydder og vasker opp i kiosken og gjør klart til neste stevne, pakker ned mat som skal fryses osv, samt koster over gulv, vasker av bord og rydder stoler

Parkeringsvakt

 • Sørger for orden på parkeringen slik at flest mulig får plass
 • Henviser biler uten hestetransport til «publikumsparkering»
 • Tar en runde innimellom med trillebår og greip og tar opp evenuelt møkk (utøverne er oppfordret til å ta med eget utstyr og plukke opp etter seg)

Tekniker

 • Klargjøre høyttaleranlegg og annen teknisk rigging i forbindelse med stevne

Bygge rail

 • Dressurrailen (det lave hvite gjerdet som benyttes i dressur) skal settes opp kvelden før dressurstevne

Bygge bane

 • Bygging av bane til sprangstevne gjøres som regel kvelden før

Kake/vaffelrøre/kioskmat

 • Det trengs bakst og gjerne mat til salg i kiosken, som for eksempel;
  1. Langpanne sjokoladekake
  2. Langpanne brownies
  3. Muffins
  4. Boller
  5. Gulrotkake
  6. Annen langpannekake?
  7. Vaffelrøre
  8. Klargjøre toast om man ikke har ferdigkjøpt toast
  9. Baguetter med ulike typer pålegg
  10. Pizzasnurrer
  11. Piroger

 

Etter stevnet:

Utøvende rolle

Oppgaver

Sekretariat

 • Sørge for at alle resultater er registrert
 • Ferdigstille så langt det lar seg gjøre i stevnesystemene Equipe og nryfstevne
 • Rydde i sekretariatet
 • Pakke ned/slå av PCer, utstyr osv

Rydde rail (dressur)

 • Etter siste start i dressur skal rail ryddes tilbake til lagringsplass bak ridehuset

Rydde bane (sprang)

 • Etter siste start på sprangstevne skal alle hinder ryddes tilbake til hinderboden, eventuelt inn i ridehuset

Stevneleder/ sportskomite ansvarlig

 • Overføre resultater fra Eqipe til nryfstevne
 • Sjekke resultatlister og eventuelt rydde i masterliste for stevnet
 • Gå igjennom regnskapet for stevnet
 • Ta ut bilag for eventuelt pengepremier og sende disse til utbetaling av økonomiansvarlig i klubben
 • Sørge for at alle utestående startavgifter er betalt og avslutte stevnet i nryfstevne slik at utøvere som har penger til gode, klubben, NRYF og krets får utbetalt sine andeler av stevneregnskapet.