Anleggsleie 2023 og 2024

Styret jobber med å implementere adgangskontroll for bruk av anlegget og vi anser det realistisk at dette er på plass fra årsskiftet. Adgangskontrollen vil innebære endret betalingsmåte slik at man løser anleggskort i en nettbutikk. Videre vil mobiltelefonen være "nøkkel" for å komme inn i hallen. 


Alle som bruker anlegget må være medlem av LKRK og betale en variant av Anleggsleie som definert under.
Unntak gjelder de som kun betaler drop-in.

Det kan betales for rytter- eller hestekort - enten kvartalsvis, halvår eller helår. For sporadiske brukere av anlegget kan man kjøpe drop-in pass som gjelder for en dag for en ekvipasje. Se under for priser for de ulike alternativene.

ALLE SOM SKAL BENYTTE KLUBBANLEGGET (UTE ELLER INNE) MÅ ETABLERE EN ANLEGGSAVTALE OG BETALE ANLEGGSLEIE.

For å etablere Anleggsavtale må du fylle skjemaet du finner her: Inngåelse av Anleggsavtale

Anleggsavtalen finner du her: LKRK Anleggsavtale for å benytte anlegget. Husk at avtalen løper til du selv sier den opp!

Lista over de som har Anleggsavtale finner du her: Medlemmer med Anleggsavtale i LKRK

Klubben sender ut faktura med betalingsinformasjon til e-postadressen du oppgir i avtalen.

NB! Det er rytters ansvar å sørge for at betaling for bruk av anlegget er i orden.

Regler for bruk av anlegget finner du her: Regler for bruk av anlegget

Rytterkort:


20232024
Helår rytterkortkr 6000,-
kr 7000,-
Helår rytterkort 2. rytterkr 3000,-
kr 3500,-
Halvår rytterkortkr 3200,-
kr 3700,-
Halvår rytterkort 2. rytter
kr 1600,-
kr 1850,-
Kvartal rytterkortkr 1800,-kr 2000,-
Kvartal rytterkort 2. rytter
kr 800,-kr 1000,-
Eksempel 1:

Du har flere hester. Du kjøper rytterkort og kan ri alle hestene dine på anlegget.

Eksempel 2: Fôrrytteren din ønsker også å ri i hallen. Ved å betale 2. rytterkort kan hun ri alle hestene dine på anlegget. Din andre forrytter må også betale 2. rytterkort for å kunne ri alle dine hester.Hestekort:

20232024
Helårkr 6000,-
kr 7000,-
Halvårkr 3200,-
kr 3700,-
Kvartalkr 1800,-kr 2000,-
Eksempel 1:

Du har èn hest og betaler helårskort for denne hesten. Hesten kan ris av hvem som helst.


Kort for ryttere på andre staller MED ridehus: 

20232024
Helår:kr 3750,-
kr 4000,-
Halvår
kr 1875,-
kr 2000,-
Eksempel 1:

Du har en hest som står oppstallet på Skollerud  hvor det er ridehus som du betaler for, og du ønsker å kunne benytte anlegget til LKRK. Du kan kjøpe anleggskort til rabattert pris som over.  Det forutsettes at du er medlem av LKRK.

For å kjøpe alle typer anleggskort man være medlem av LKRK.


Andre typer kort:

20232024
Dropin/dagpass per ekvipasje - kun ved sporadisk bruk av anlegget
kr 125,-
kr 175,-
Dropin/dagpass per ekvipasje barn u/10årkr 50,-kr 50,-
Dropinn/dagpass skal betales til VIPPS #95513 (LKRK Anleggsleie) og gjøres for hver gang.
Dropinn/dagpass skal være betalt/registrert FØR ekvipasjen benytter anlegget. Innbetalingen merkes med ekvipasjens navn.
Kontroller blir gjennomført.

Ved spørsmål til ordningen kontakt styret@lkrk.no