Lover for Lommedalen Kjøre- og Rideklubb som vedtatt på Årsmøtet i 2020: Lovnorm for LKRK.pdf

Ordensregler for bruk av anlegget som vedtatt på Årsmøtet i 2016: Ordensregler for bruk av klubbanlegget.pdf
.