Årsmøtet 2018

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 11. Feb 2018


Torsdag 8. februar 2018 kl 1800 ble det avholdt årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.

26 stemmeberettigede av klubbens i alt 202 medlemmer møtte fram. Dirigent Axel Eide ledet møtet med stø hånd. 

Leder Paul Rasmussen ønsket velkommen, og utvalgene presenterte sine rapporter.

Fokuset i 2017 har vært å få kontroll på klubbdriften. Blant annet er det foretatt en opprydding i medlemskartoteket, hvor medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift de siste to år eller mer tilbake i tid, er slettet som medlemmer.

At anleggsleie nå kan betales med vipps, antar vi er grunnen til at flere betaler.

Til tross for at regnskapet viser et underskudd, anses økonomien i klubben for å være god.

For å få en kontinuitet i styret, er det bestemt at styrets leder og nestleder ikke kan være på valg samme år. En misforståelse fra årsmøtet 2016 medførte at ingen av styrets medlemmer i år var på valg. Styremedlem og leder i sportsutvalget, Hanne Vines, valgte i kort tid før årsmøtet å trekke seg, og Nora Eide ble valgt som hennes etterfølger ved akklamasjon. Hanne ble berømmet for sin innsats i sportsutvalget.

Medlemsavgiften ble foreslått uendret, noe årsmøtet godkjente. En foreslått økning av den årlige anleggsleien, fra kr. 5000,- til kr. 6000,-, ble gjenstand for diskusjon, men et flertall stemte for styrets forslag. Fra 1. mars i år vil også månedskort stige i pris til kr. 850,-.

Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. Blant fremtidige investeringer er:

* Ny harv
* Vanningsanlegg ute og inne
* Drenering foran hallen
* Materill for å forenkle stevner
* Supplering av ridemateriell
* Tak over containerboks
* Isolert bod til utstyr

Etter innspill fra årsmøtet vil styret fra og med neste år føre en fyldigere protokoll fra årsmøtet enn det som er gjort de senere år.

* Link til protokoll

* Link til powerpointpresentasjon årsmøtet

* Link til sportskomiteens årsmelding

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.