Årsmøte 8. februar 2018

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 7. Jan 2018


Styret i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb innkaller til årsmøte torsdag 8. februar 2018.  Årsmøtet avholdes i auditoriet, Mølladammen Ungdomsskole.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen februar måneds utløp. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret, styret@lkrk.no, senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Kun deltakere med betalt medlemskontingent har stemmerett under årsmøtet.

* Innkalling

* Saksdokumenter

* Forretningsorden

* Årsmelding styret

* Årsmelding sportskomiteen

* Årsmelding anlegg

* Forslag til vedtektsendringer

* Budsjett

* Organisasjonsplan

* Årsregnskap 2017 med noter

* Valgkomiteens innstillingKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.