Oppdatert Innkalling til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 2023

Postet av Haakon Braathu den 22. Feb 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.


Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023, kl 18:30, i klasserom Lønneberget på Anna Krefting skole. Opp trappen i skolegården og første til høyre.
Registrering av fremmøtte fra kl 18:15.

Aenda nedenfor iht LKRKs lovnorm. Agenda inkl relevante saksdokumenter er publisert på LKRKs hjemmesider i dag 16. mars 2023.

Dokumenter ligger her: Årsmøte 2023

AGENDA

 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger for 2021.
  1. Årsmelding fra Styret.
  2. Årsmelding fra Sportskomiteen.
  3. Årsmelding fra Anleggskomiteen.
 5. Behandle klubbens regnskap m/noter og kontrollutvalgets beretning.
 6. Behandle evt innkomne forslag og saker.
  1. Fra Styret
   Ingen
  2. Fra Medlemmene
   Ingen
 7. Fastsette avgifter.
  1. Medlemskontingent for neste år – dvs fra 01.01.2024.
  2. Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.04.2023.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2023.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg.
  1. Styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg
  3. Representanter til Ting og møter
  4. Valgkomite

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2023 på mail til styret@lkrk.no  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lovnorm på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no

Med vennlig hilsen 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.