Innkalling til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb 2022

Postet av Haakon Braathu den 23. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.

Årsmøtedokumentene er nå publisert, ligger på denne lenken: Årsmøte 2022:
Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars, kl 18:00 i auditoriet på Mølladammen skole. Registrering av fremmøtte fra kl 17:45.

AGENDA


 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger for 2021.
  1. Årsmelding fra Styret.
  2. Årsmelding fra Sportskomiteen.
  3. Årsmelding fra Anleggskomiteen.
 5. Behandle klubbens regnskap m/noter og kontrollutvalgets beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Fra Styret
    Orientering om rehabiliteringsprosjektene
  2. Fra Medlemmene
    
   ingen innkomne forslag
 7. Fastsette avgifter.
  1. Medlemskontingent for neste år – dvs fra 01.01.2023.
  2. Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.03.2022.
 8. Vedta klubbens budsjett for 2022.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Valg.
  1. Styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg
  3. Representanter til Ting og møter
  4. Valgkomite

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars 2022 på mail til styret@lkrk.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig for medlemmene på linken.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lov på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no


Med vennlig hilsen 

Styret
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.