LKRK klubbanlegg - Rehabiliteringsprosjekt 2023

Klubbens anlegg har over flere år blitt gradvis mer i behov av omfattende rehabilitering. Det er nå satt i gang prosjekt for dette og her vil vi komme mer informasjon rundt dette. 

Det er søkt om, og godkjent midler fra kommunen til prosjektet og det er nå engasjert en ekstern arkitekt som konsulent som skal bistå med dette.

Prosjektet er nå i gang og vi vil forsøke å holde dere oppdatert her videre fremover.