Regler for bruk av LKRK's rideanlegg

Generelle regler:For å kunne benytte anlegget (ridehus, flerbruksbane og dressurbane) må du:

1. Være medlem av LKRK.

2. Ha betalt anleggsavgift (helårs/ halvårskort/klippekort eller engangsbetaling).

Rir du uten å ha betalt, blir du fakturert med kr. 1000.


Bruk av hjelm er påbudt. Rir du uten hjelm, blir du fakturert med kr. 1000.


Hunder skal holdes å bånd så lenge det pågår aktivitet med hest på anlegget. Dette gjelder alle baner.

Tilskuere skal ikke sitte på vantet i ridehuset.

Ved brudd på overnevnte regler vil styret vurdere utvisning fra anlegget.


Treningsregler:

Ved longering, eller andre former for trening av hest fra bakken, må du spørre andre brukere om lov.

Det er lov å leie/mosjonere hest på anlegget, men hodelag skal benyttes. Unntak er grimehåndtering under westernrelatert trening. Dog må håndtering av hest med grime være under kontroll.

Hinder skal alltid fjernes etter bruk, også på flerbruksbanen.

Slukk lyset hvis du er den siste til å forlate ridehallen.

Vær forsiktig med hindermateriell og annet utstyr som tilhører LKRK.

Vis hensyn!


Rideveier:

- Man passerer venstre hånd til venstre hånd. Det vil si at venstre hånd har sporet.

- Skritting foregår innenfor sporet dersom flere rir samtidig.

- Man har vikeplikt for dem som rir:

- ned midtlinjen

- på diagonalene

- på storvoltene

Gjør de andre rytterne oppmerksomme på din tenkte ridevei dersom du vil at de skal vike for deg. Ellers gjelder venstre hånd til venstre hånd.


Treninger:

- Informasjon om faste treningstider finner du i kalender funksjonen på LKRK.no.

- Alle LKRK's medlemmer kan delta på disse treningene. Det opprettes ventelister om timene er fulle. Kontakt respektive trenere.

- Tiden som er satt av til frihopping skal ikke brukes til organisert sprangtrening.

- Samtlige trenere som ønsker å undervise på LKRKs anlegg, må hendvende seg til styret i forkant, slik at styret har oversikt over hvem som underviser og når det undervises. Mail sendes til LKRK.no.

- Det kreves politiattest for undervisning av personer under 18 år. Alle som underviser barn (person under 18 år) på LKRKs anlegg, må fremskaffe politiattest.

- Vis hensyn. Alle ryttere er ikke like selvsikre som deg! Vis ekstra hensyn til barn og uerfarne ryttere.


Regler for undervisning/trening under åpen hall :

- Under åpen hall er kun én til én undervisning tillatt, med unntak av undervisning av barn når disse er inntil 3 ryttere i gruppe.

- All undervisning under åpen hall skal skje fra vantet.

- Det oppfordres til å bruke headset.

- Det skal brukes tilgjengelige headset om det er flere enn én trener som underviser samtidig.


Ha en god og trygg trening !