LKRK klubbanlegg - Rehabiliteringsprosjekt 2023

Klubbens anlegg har over flere år blitt gradvis mer i behov av omfattende rehabilitering. Det er nå satt i gang prosjekt for dette og her vil vi komme mer informasjon rundt dette.
Det er søkt om, og godkjent midler fra kommunen til prosjektet og det er nå engasjert en ekstern arkitekt som konsulent som skal bistå med dette.
Prosjektet er nå i gang og vi vil forsøke å holde dere oppdatert her videre fremover. 


Oppdatering 31. mai 2023
Arkitekt Liv Takle Stensaker (Siv.ing. Martin Stensaker AS ) jobber nå med detaljene og endel avklaringer før konkurransen utlyses. Hun har gjort endel vurderinger av dokumentene som arbeidsgruppa har jobbet frem. I tillegg har hun stilt spørsmål som hun har hatt behov for å avklare.
I utgangspunktet var frist for ferdigstillelse av prosjektene satt til dagens dato, men vi har fått fristutsettelse til 1. mars 2024 (på hallen) og 1. juni 2024 (servicebygg). Dersom prisene vi får er akseptable og vi kan inngå kontrakt er målsetningen å bli ferdig med hallen før vinteren.


Oppdatering 16. august 2023

Konkurransegrunnlag på rehabilitering er sendt ut 8 leverarndører. Befaringer gjennomføres denne uken. 
Fremdriftsplan som følger.