Registreringsskjemaer for bruk av LKRKs rideanlegg

Her finner du link til de ulike registreringsskjemaene for bruk av anlegget til LKRK. Det er et skjema for ridehallen, et for utebanen (bane 1) og et for "parkeringen" langs ridehusets langside (bane 2). Vi ber om at alle som skal benytte anlegget også skriver seg opp i skjemaene også post-covid19.