Registreringsskjemaer for bruk av LKRKs rideanlegg

Før opp navn på hest og rytter i registreringsskjemaet i forkant av treningen.
Ikke book inn programridning, bom/sprangtrening o.l. utenom faste tider. Ønsker man å arrangere stevnetrening, klinikk, programridning o.l. skal dette søkes om tidligst mulig til styret. Mail sendes til styret@lkrk.no.