Pay and Ride

Neste Pay & Ride: Lørdag 18. februar


Dommer: Maja Farup, DD4

Programridningen foregår innendørs i LKRKs ridehall. Det settes av 30 minutter pr ekvipasje. Neste ekvipasje kan varme opp samtidig, men se opp for, og vis hensyn til den som rir program.

Det oppfordres til at rytterne har med skriver, alternativt at noen melder seg til å skrive for flere. Selve skrivejobben vil utgjøre kanskje 5-10 min pr ekvipasje.

Rytter må selv ta med utskrift av programmet de skal ri i to eksemplarer. Dommerprotokoll vil bli utfylt og levert ut etter gjennomføring.

I tillegg gis muntlig og mer utfyllende tilbakemeldinger om programmet som er ridd og hvilke forbedringsområder som rytter bør fokusere på.

Pris: 400 kr.

Maks 12 ekvipasjer, førstemann til mølla gjelder!

Påmelding sport@lkrk.no innen dagen før arrangementet.

Velkommen.