Rutine for søknad og fastsettelse av faste treningstider

Tildeling av faste treningstider gjøres èn gang i året, og gjelder for skoleåret.

I god tid før 1. juli skal det opplyses på hjemmesiden og facebook at man kan søke om faste ridetider som medfører stenging av hallen.

1. august skal forslag til plan settes opp basert på innkommende ønsker. Dersom det kommer inn flere ønsker om samme tidspunkt, vil dette bli tildelt etter dialog med de berørte trenerne.

Forslag til plan legges ut på hjemmesiden med frist for høringssvar/kommentarer.

Styret vedtar endelig plan for skoleåret.Rutine for søknad om sporadiske treninger og kurs

Stevner settes opp i samarbeid med OARK på høsten for året etter. Stevnene legges inn i www.nryfstevne.no og under "stevner" på hjemmesiden.


Ved ønske om helgekurs/klinikker/treninger skal det sendes forespørsel til kurskoordinator så tidlig som mulig. Aktivitetene legges inn i aktivitetskalenderen og under aktuelt på hjemmesiden. Når det nærmer seg legges det ut informasjon om ridetider/stenging. Man forsøker å gjøre det mulig for andre medlemmer med anleggskort å bruke hallen på ett eller flere tidspunkt i løpet av dagen.

 


Ved sporadiske aktiviteter i hallen (sprangtrening, løshopping, trail, raining, programridning med trener) sendes forespørsel til kurskoordinator (Marthe Thorsvik på epost styret@lkrk.no senest en uke før. Aktivitetene legges inn i aktivitetskalenderen og på fb. Om aktiviteten er åpen for flere, skal det annonseres.