Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 2. Okt 2023

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.

Møtet avholdes mandag 16. oktober 2023, kl 20:00, på gamle Meieriet, Lommedalsveien 277.
Registrering av fremmøtte fra kl 19:45.

Agenda iht LKRKs lovnorm. Utfyllende sakdokumenter gjøres tilgjengeleig så raskt som mulig og senest en uke før møtet på LKRKs hjemmesider.
Link til saksdokumenter (satt inn 4.10.2024 ): Ekstraordinært årsmøte

AGENDA

 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 4. Behandle Styrevedtak om låneopptak med ramme på 1.0 MNOK.

  Styrevedtak 1. Oktober 2023:
  "På bakgrunn av den reviderte finansieringplanen for rehabiliteringen av anlegget samt andre uforutsette forhold gjennomgått på møte, stiller Styret seg bak et låneopptak med ramme på 1.0 MNOK. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig for å godkjenne låneopptaket."

  Utfyllende informasjon om økonomien i prosjektene, finaniseringsplanen og fremdrift vil følge i saksdokumentenen, samt ytterligere redegjort for i møtet.

 5. Justering av avgifter.
  Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.01.2024
   

For å ha stemmerett  må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lovnorm på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no

Med vennlig hilsen 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.