Rytterstøtte

Postet av Styret LKRK den 7. Des 2022

LKRK øremerker hvert år et fast beløp for rytterstøtte i budsjettet. Beløpets størrelse tilsvarer

fjorårets Grasrotandel fra Norsk Tipping overført til klubben. Listen under gir en oversikt over

typer stevner det kan søkes støtte til. Listen er ikke uttømmende men som hovedregel skal nivået

være nasjonalt, internasjonalt eller lagorientert. Styret avgjør om støtte skal gis til

stevner/arrangementer som ikke er listet opp i tabellen under.

STEVNE

 • NM/INM
 • Lag NM
 • Nordisk
 • EM
 • Baltic Cup
 • Forbundsuttak
 • Drammen spring tour
 • Oslo Horse show
 • Norgesserien lag
 • Norwegian Horse Festival (NHF)
 • Kretsmesterskap indivituelt og lag

• Støtte gis kun til medlemmer som representerer Lommedalen kjøre- og rideklubb.

• Støtte til deltakelse i lagkonkurranser prioriteres.

• Søknader sendes til styret på mail: styret@lkrk.no 

• Maks støtte er satt til kr 2.000,- per stevne.

• Maks støtte er begrenset til 2.000,- per halvår og kr 4.000,- per rytter per år.

• Styret behandler søknader etterskuddsvis to ganger i året med følgende søknadsfrister:

 • 1. halvår - 15. juni
 • 2. halvår - 15. desember

• Behandling av søknader skjer ved styrebehandling etter søknadsfristen, normalt innen en

måned.

• Innvilgelse eller avslag kommuniseres den enkelte søker etter styrebehandling.

• Styret bestemmer om årsbeløpet skal fordeles i forhold til søknadsperiodene, f.eks. 50/50.

• Medlemmene er selv ansvarlig for å søke støtte.

• Klubben forskutterer ikke støtte og hastebehandler ikke søknader.

• Dersom totalt søkt støtte overstiger den styrevedtatte budsjettrammen vil

utbetalingssatsene i andre søknadsrunde kunne reduseres tilsvarende, eller det kan bli

avslag hvis pengene er brukt opp for inneværende periode.

• Det forventes at alle som får økonomisk støtte er gode forbilder og bidrar på dugnader og

stevner i regi av klubben.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.