26.04.2021: Mot lysere Corona-tider!!!

Postet av Styret LKRK den 26. Apr 2021

Vi kan endelig begynne å mykne opp i retningslinjene for bruken av anlegget som følge av at Bærum kommune fra i dag av er på tiltaksnivå 5B i henhold til Covid-19 forskriften. Dette medfører følgende endringer inntil videre:

 • Det er fra i dag av tillatt med organisert trening for alle utendørs.
 • Det er fra i dag av tillatt for ekvipasjer/trenere også utenfra Bærum kommune å delta på treninger ved LKRKs anlegg.

Se også Nytt fra Bærum kommune | Korona | Corona | Bærum kommune (baerum.kommune.no) og Kort om råd og regler i Bærum | Korona | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Styret minner om øvrige retningslinjer som gjelder for anlegget inntil annet publiseres:

 • Alle som skal oppholde seg i hallen (ryttere, trenere, foresatte, eventuelt annet følge) skal registrere seg med minimum fornavn i reservasjonsarkene.
 • Det skal ikke være mer enn 10 personer pr bane (hallen/utebane/bane2) samtidig, (dette inkluderer ryttere, trenere, foresatte, eventuelt følge).
 • Det skal til enhver tid holdes minimum 1 meters avstand mellom personer.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Det oppfordres til bruk av Antibac. 
 • Det oppfordres til bruk av rene hansker (for de som bruker for eksempel ridehansker) eller engangshansker.
 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en myndig person tilstede som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med disse reglene og anbefalinger fra helsemyndighetene. 
 • Treneren har ansvar for at reglene overholdes.
 • Vi følger kalenderen som er publisert på www.lkrk.no for aktiviteter som krever lukket bane/hall.

 

For trenere: 

 • Skal ha munnbind tilgjengelig OG benytte dette dersom avstandskrav (>1 m) ikke kan overholdes.
 • Skal ha rene hansker/eventuelt engangshansker og benytte dette ved bruk av utstyr. 
 • Reservasjonsskjemaet SKAL benyttes, husk å føre inn ditt eget navn også.

 

For ryttere/foresatte/medhjelpere/øvrige personer: 

 • Fornavn OG hestenavn SKAL føres inn i reservasjonsskjemaet. Husk også hele navnet på personer som er tilstede uten hest (medhjelpere/øvrige personer), ikke bare initialer
 • Det oppfordres til bruk av Antibac, eller bruk rene hansker eller engangshansker (spesielt om det benyttes utstyr som tilhører LKRK)
 • Det oppfordres for medhjelpere/øvrige personer som befinner seg på anlegget til å ha munnbind tilgjengelig og benytte dette dersom avstandskrav (>1m) ikke kan overholdes.

 

Vi forventer at alle følger de til enhver tid gjeldene regelverk. Vi tillater ikke kreative løsninger og tøying av regelverket.  

Overtredelser/manglende etterfølgelse av ovenstående vil medføre umiddelbar bortvisning fra anlegget og eventuelt permanent inndragelse av oppsatt treningstid.

Kontroller vil bli gjennomført.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.