13.04.21: Tiltaksnivå 5A videreføres - fremdeles strenge retningslinjer

Postet av Styret LKRK den 13. Apr 2021

Som følge av meldingene fra regjeringen i helgen skal tiltaksnivå 5A gjelde videre for Bærum kommune og vi er derfor pålagt å fortsette foreløpig inntil 25. april med de strenge restriksjonene vi har hatt siden 16. mars. Se også Nytt fra Bærum kommune | Korona | Corona | Bærum kommune (baerum.kommune.no) og Kort om råd og regler i Bærum | Korona | Bærum kommune (baerum.kommune.no)


Styret vil derfor igjen minne om at følgende retningslinjer gjelder for anlegget inntil annet publiseres:

 • Alle som skal oppholde seg i hallen (ryttere, trenere, foresatte, eventuelt følge) skal registrere seg med navn i reservasjonsarkene
 • Det skal ikke være mer enn 10 personer pr bane (hallen/utebane/bane2) samtidig, (dette inkluderer ryttere, trenere, foresatte, eventuelt følge)
 • Det skal til enhver tid holdes minimum to meters avstand mellom personer.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Det oppfordres til bruk av Antibac 
 • Det oppfordres til bruk av rene hansker (for de som bruker for eksempel ridehansker)
 • Organisert trening/instruksjon for voksne over 20 år er ikke tillatt*.
 • Organisert trening/instruksjon for barn/unge under 20 år tillates (<10 pers) under forutsetning av at alle deltakerne kommer fra samme kommune**.
 • Ekvipasjen skal være hjemmehørende i Bærum, men ryttere med hester hjemmehørende (oppstallet) i Bærum tillates å mosjonere/trene sin hest på anlegget av hensyn til hestevelferd og sikkerhet. 
 • Trener må være hjemmehørende i Bærum
 • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en myndig person tilstede som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med disse reglene og anbefalinger fra helsemyndighetene. 
 • Treneren har ansvar for at reglene overholdes.
 • Vi følger kalenderen som er publisert på www.lkrk.no for aktiviteter som krever lukket hall.

 

*Instruksjon 1-1 kan tillates under forutsetning av at det holdes god avstand og minimum 2 meter. Det skal brukes elektronisk toveiskommunikasjon der rytter, henholdsvis trener, skal benytte eget utstyr og trener skal oppholde seg på vant/tribune ved all instruksjon som ikke krever at trener må flytte på utstyr ute på banen underveis i økten.

**Styret har foreløpig og inntil videre definert innendørs ridning i Lommedalen ridehall som utendørs aktivitet. Definisjonen er gjort under forutsetning av at reglene over følges og er basert på hensynet til hestevelferd og sikkerhet for både hest og rytter/kusk med tanke på at det fremdeles er meget begrensede muligheter for sikker ferdsel med hest utenfor hallen.

 

For trenere: 

 • Skal ha munnbind tilgjengelig OG benytte dette dersom avstandskrav (>2m) ikke kan overholdes.
 • Skal ha rene hansker/eventuelt engangshansker og benytte dette ved bruk av utstyr i hallen. 
 • Reservasjonsskjemaet SKAL benyttes, husk å føre inn ditt eget navn også.

 

For ryttere/foresatte/medhjelpere/øvrige personer: 

 • Fornavn OG hestenavn SKAL føres inn i reservasjonsskjemaet. Husk også hele navnet på personer som er tilstede uten hest (medhjelpere/øvrige personer), ikke bare initialer
 • Det oppfordres til bruk av Antibac, eller bruk rene hansker eller engangshansker (spesielt om det benyttes utstyr som tilhører hallen)
 • Det oppfordres for medhjelpere/øvrige personer som befinner seg i hallen til å ha munnbind tilgjengelig og benytte dette dersom avstandskrav (>2m) ikke kan overholdes.

 

Vi forventer at alle følger de til enhver tid gjeldene regelverk. Vi tillater ikke kreative løsninger og tøying av regelverket.  

Overtredelser/manglende etterfølgelse av ovenstående vil medføre umiddelbar bortvisning fra anlegget og eventuelt permanent inndragelse av oppsatt treningstid.

Kontroller vil bli gjennomført.


Vi håper selvfølgelig på at restriksjonene etter den 25. april vil myknes noe opp og følger tett med på meldinger gitt fra myndighetene og råd og regler til enhver tid gjeldende for Bærum kommune. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.