Presiseringer rundt Covid-19 restriksjoner pr 24.03.2021

Postet av Styret LKRK den 24. Mar 2021

Styret ønsker å komme med ytterligere presiseringer basert på Nasjonale og Regionale forskrifter og pålegg i forbindelse med Covid-19. I tillegg til gjeldende regler for anlegget som du finner her: http://www.lkrk.no/blog/post/170532/revidert-pr-19.03.21-oppdaterte-restriksjoner-for-bruk-av-anlegget-f.o.m-16.mars-2021?ispage=true vil styret informere om at følgende regler også skal overholdes:

For trenere: 

  • Skal ha munnbind tilgjengelig OG benytte dette dersom avstandskrav (>2m) ikke kan overholdes.
  • Skal ha rene hansker/eventuelt engangshansker og benytte dette ved bruk av utstyr i hallen. 
  • Reservasjonsskjemaet SKAL benyttes, husk å føre inn ditt eget navn også.

For ryttere/medhjelpere/øvrige personer: 

  • Fornavn OG hestenavn SKAL føres inn i reservasjonsskjemaet. Husk hele navnet på personer som er tilstede uten hest (medhjelpere/øvrige personer), ikke bare initialer
  • Det oppfordres til bruk av Antibac, eller bruk rene hansker eller engangshansker (spesielt om det benyttes utstyr som tilhører hallen)
  • Det oppfordres for medhjelpere/øvrige personer som befinner seg i hallen til å ha munnbind tilgjengelig og benytte dette dersom avstandskrav (>2m) ikke kan overholdes.

Vi forventer at alle følger de til enhver tid gjeldene regelverk. Vi tillater ikke kreative løsninger og tøying av regelverket.  

Overtredelser/manglende etterfølgelse av ovenstående vil medføre umiddelbar bortvisning fra anlegget og eventuelt permanent inndragelse av oppsatt treningstid.

Kontroller vil bli gjennomført.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.