Innkalling til Årsmøte 2021

Postet av Styret LKRK den 26. Jan 2021

Styret i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb innkaller til DIGITALT årsmøte i perioden 1-8. mars 2021.

Informasjon om gjennomføringen og hvordan du deltar blir sendt ut på e-post og SMS nærmere årsmøtedagene. 

På grunn av smittevernsregler som følge av Koronapandemien har styret besluttet at Årsmøtet for 2021 skal gjennomføres digitalt. Norges Idrettsforbund (NIF) tillater sine organisasjonsledd å gjennomføre digitale årsmøter som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen. Informasjon om dette finner du på: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/.

NB! For innlogging bruker vi mobilnummeret ditt som er lagret i MinIdrett. Logg inn og sjekk at du har riktig kontaktinformasjon og mobilnummer lagret på din profil i god tid før årsmøtet! Dersom informasjonen ikke er oppdatert vil du ikke motta innloggingsinformasjon og kan ikke delta på årsmøtet!

AGENDA

 1. Godkjenne innkallingen og sakliste.
 2. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger for 2020.
  1. Årsmelding fra Styret.
  2. Årsmelding fra Sportskomiteen.
  3. Årsmelding fra Anleggsgruppen.
 3. Behandle klubbens regnskap for 2020.
 4. Behandle innkomne forslag og saker.
 5. Fastsette avgifter.
  1. Medlemskontingent for neste år – dvs fra 01.01.2022.
  2. Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.03.2021.
 6. Vedta klubbens budsjett for 2021.
 7. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 8. Valg.

Klubbens øverste organ er årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret på e-mail: styret@lkrk.no, senest i løpet av 15. februar 2021.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag finner du her.

Kun deltakere med betalt medlemskontingent før årsmøtet starter, kan delta og har stemmerett under årsmøteperioden.

Hilsen
Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.