Restriksjoner på bruk av klubbanlegget t.o.m. 13. april

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 13. Mar 2020


OPPDATERING 1. APRIL MED JUSTERINGER 2. APRIL:

Det har i dag kommet mer informasjon fra NIF om bruk av rideanlegg nå under virusutbruddet i denne artikkelen: Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Basert på dette har NIF utarbeidet en veiledning.

Med bakgrunn i dette har styret revidert våre tiltak for klubbanlegget og lettet litt på restriksjonene som har vært gjeldende frem til i dag.

Organisert trening med instruktør, enten i grupper eller 1:1 er tillatt så lenge man følger reglene som publisert i egen artikkel. 

Grunnen til restriksjonene er at anlegget er et klubbanlegg tilknyttet Norges Rytterforbund og derigjennom NIF, som pålegger oss dette.

Med bakgrunn i denne informasjonen har styret besluttet følgende:

1. Hesteeiere med gyldig anleggsavtale tillates å benytte klubbanlegget for mosjonering av sin egen hest. Dette gjelder også forrytter på aktuell hest. Fordi kapasiteten nå blir bedre og vi kan tillate flere brukere vil også Drop-in brukere ha adgang. Anlegget er stengt for alle andre (tilskuere, osv). 

2. Foresatte for barn som rir, ref. punkt.1, har adgang sammen med barna, dog regulert av maksimumsantall som definert i punt 4. Personell som har arbeidsoppgaver å utføre på anlegget (harving, etc.) har også adgang.

3. Det er tillatt med grenspesifikk trening men styret henstiller rytterne til å sette sikkerhet først, slik at vi minimerer risiko og unngår ulykker som vil medføre belastning av helsesystemet. NB! Grenspesifikk trening som krever lukket hall, f.eks. sprang skal legges til de tider som er avsatt for dette i kalenderen (fritrening sprang eller sprang/bomtrening) slik at det blir enklere for øvrige ryttere å planlegge. 

4. Det skal ikke være mer enn fem personer i hallen samtidig (dette inkluderer foresatte, ryttere og evt. trener) og det skal til enhver tid holdes minimum 2 meters avstand mellom personer i hallen.

5. Ridetiden deles inn i 30 minutters perioder fra hver hele eller halve klokketime. Hver ekvipasje kan booke inntil to x 30 minutters perioder i hallen per dag gjeldende fra den hele eller halve klokketimen du har reservert. Det betyr at det er mulig å booke en dobbelttime bestående av 2x30 minutter rett etter hverandre. Har du to bookinger på samme dag kan du ikke legge inn flere bookinger før den siste ridetimen din er over.

6. Tid reserveres i listen som du finner i linken under (listen blir oppdatert i løpet av 1. april). Man kan reservere tid for en ekvipasje per dag og hver ekvipasje kan maksimalt ha to reservasjoner (2x30 min) frem i tid. Det aksepteres ikke misbruk/samarbeid om reservasjon av timer og manglende oppmøte til reservert tid for å forlenge ridetiden (ghost riders).

7. Er du forsinket til oppsatt time får du kortere ridetid hvis timen etter er reservert. Det er ikke anledning til å be om et par minutter ekstra da dette vil gå utover den som kommer etter. Du kan ri videre hvis timen etter din ikke er booket, men må umiddelbart vike plassen når neste reservasjonsholder kommer.

8. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke oppholde seg på klubbanlegget. Her snakker vi om sunn fornuft. Er du forkjølet og må ri, så ri på tur i stedet for å ri i hallen.

9. Det er til enhver tid rytternes ansvar å overholde disse reglene. Brudd på reglene er å regne som brudd på LKRKs regler for bruk av anlegget og kan medføre utestengelse. 

Klikk her for reservasjonsskjemaet (endringer lagres automatisk).

God ridning! :-)

Styret LKRK, 1. april 2020


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.