Innkalling til Årsmøte 2020

Postet av Styret LKRK den 27. Jan 2020

Styret i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb innkaller til årsmøte torsdag 27. februar 2020 kl 1800 i auditoriet på Mølladammen skole.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen februar måneds utløp. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret, styret@lkrk.no, senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Kun deltakere med betalt medlemskontingent har stemmerett under årsmøtet.

SAKSLISTE:

Innkalling årsmøte 2020.pdf

1_Saksdokumenter

3_Forretningsorden

4a_Årsmelding fra styret

4b_Årsmelding Sport 2019

4c_Årsmelding Anlegg 2019

5_LKRK Årsregnskap 2019

6a_Ny lovnorm for LKRK

6b_Rehabiliteringsprosjekt av hall og uteområder

6c_Forslag om ny ridebunn

8_Budsjett etter årsmøtevedtak

9_Organisasjonsplan 2020

10_Valgkomiteens innstilling

Protokoll Årsmøte 2020Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.