Protokoll for ekstraordinært årsmøte er publisert

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 17. Okt 2023

Styret takker for godt oppmøte på det ekstraordinære årsmøte og godkjenningen av Styrets vedtak om finansiering av rehabiliteringsprosjektet. Protokollen er publisert her: ekstraordinært årsmøte 2023
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 2. Okt 2023

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.

Møtet avholdes mandag 16. oktober 2023, kl 20:00, på gamle Meieriet, Lommedalsveien 277.
Registrering av fremmøtte fra kl 19:45.

Agenda iht LKRKs lovnorm. Utfyllende sakdokumenter gjøres tilgjengeleig så raskt som mulig og senest en uke før møtet på LKRKs hjemmesider.
Link til saksdokumenter (satt inn 4.10.2024 ): Ekstraordinært årsmøte

AGENDA

 1. Valg av dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 4. Behandle Styrevedtak om låneopptak med ramme på 1.0 MNOK.

  Styrevedtak 1. Oktober 2023:
  "På bakgrunn av den reviderte finansieringplanen for rehabiliteringen av anlegget samt andre uforutsette forhold gjennomgått på møte, stiller Styret seg bak et låneopptak med ramme på 1.0 MNOK. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte så raskt som mulig for å godkjenne låneopptaket."

  Utfyllende informasjon om økonomien i prosjektene, finaniseringsplanen og fremdrift vil følge i saksdokumentenen, samt ytterligere redegjort for i møtet.

 5. Justering av avgifter.
  Fastsettelse av anleggsleie gjeldende fra 01.01.2024
   

For å ha stemmerett  må man ha vært medlem av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lommedalen Kjøre- og Rideklubbs lovnorm på klubbens hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Haakon Braathu kontaktes på telefon 91351131 eller mail: styret@lkrk.no

Med vennlig hilsen 

StyretDugnad på anlegget 12. juni fra kl 17:30

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 31. Mai 2023

Dugnad på anlegget, ute og inne. Mer informasjon ligger på facebook,https://fb.me/e/4v8cCX9qD 

Satser på godt vær og enkel servering.

Håper vi sees!

Hilsen
Styret
Rehabilitering av klubbens anlegg

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 10. Mai 2023

Klubbens anlegg er i stort behov for rehabilitering og det er satt i gang prosjekt rundt dette. Vi har opprettet en ny side der vi fremover vil komme med mer informasjon rundt dette. 

Rehabilitering anlegg (lkrk.no)Medlemskontingent 2023

Postet av Lommedalen Kjøre- og Rideklubb den 22. Jan 2023

Medlemskontingenten for 2023 nærmer seg utsendelse. Kontingenten forblir den samme som i 2022, vedtatt på Årsmøtet. Vi minner om svært gunstig familemedlemsskap, kun kr 50,- (tilleggsmedlem til et hovedmedlem i samme famile). God anledning til å melde hele familien inn i klubben og øke medlemssmassen. Antall medlemmer er grunnlag for tilskudd.

Nye medlemsskap registreres/søkes om i MinIdrett. Dersom det er tilleggsmedlemmer til et hovedmedlem er det fint om det samtidig sendes en mail til styret@lkrk.no med beskjed om familierelasjonen.